Yoga ve Psikoloji

Yoga adı fiziksel bir etkinlik, bedeni esneten bir grup hareketler, bir spor veya bir felsefe olarak sıkça anılsa da aslında psikolojik, mental ve bilişsel öğeleri de içeren bütüncül bir yapı teşkil etmektedir. Yoga, psikoloji biliminden çok önce var olan kadim bilgilerle birlikte; psikoloji gibi ruh, beden ve zihni bir arada ele alan bir sistematik içerir.

Yoga duruşları aracılığıyla gelişen dengeli bir bedensel duruş fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal dengeyi de sağlar. Baş, boyun, sırt ve bel ağrıları, konsantrasyon ve düşünme güçlüğü, sinirlilik, gerginlik ve öfke yatıştırılır. Sempatik sinir sistemi uyarıldığı için beden gevşer ve uyku kalitesi artar. İyilik hali ve yaşama bakış açısı olumlu bir şekilde değişir. Zihin sakinleşir ve farkındalık artar. Bu içe yönelişle, duygular yatışarak heyecan ve endişe azalır. Depresyon ve anksiyete bozukluklarını önleme ve sağaltımda fayda sağlar.

Pranayama olarak adlandırılan solunum teknikleri, nefes alışverişlerini düzene sokar, solunum rahatsızlıklarını giderir ve zihnin dengelenmesini sağlar. Bu teknikler beden-zihin sistemini bir bütün olarak yeniler ve enerjik kılar. Solunum sistemi canlanır ve güçlenir. Sinir sistemi sakinleşir ve yatışır. Pratyahara olarak bilinen teknikler bilinçli gevşeme yeteneğinin gelişmesini sağlar. Bunlar, içe dönme, içsel arayış ve gelişim için olağanüstü tekniklerdir. Bilinçli gevşeme teknikleri, organizmayı sistematik olarak derin bir gevşeme durumuna getirmektedir. Bilinçli derin gevşeme ile organizmanın birikmiş gerginlik atılır, enerji blokajları çözülür ve bol bol enerji depolanır. Bedendeki enerji akımları güçlenmekte, beden enerjik hale ulaşmakta, beynin çalışma kapasitesi artmakta, hafıza berraklaşır ve performans artar. Zihin dalgaları alfada, yani dinlenme dalgasında kalır ve yaşanan anın değeri anlaşılır. Bireyin geçmiş ve gelecekle ilgili düşünceleri atılınca bu zaman birimleriyle ilgili olayların yükü üzerinden kalkar ve gereksiz endişeler yok olur. Birey kendisine odaklanmayı öğrenir.

Böylece zihin sakinleşir, yaşamın temposu yavaşlar ve zorluklarla daha kolay başa çıkılır. Olumsuz düşünceler kontrol altına alınır, düşünce akışı olumlu yöne yönlendirilir ve duygusal tutarsızlık yok olur.

Yoga sayesinde vücutla ilgili olumlu imge, özgüven ve pozitif özsaygı gelişmektedir. Birey kendisine ilişkin daha gerçekçi, olumlu, esnek ve evrensel bir görüş kazanmaktadır. Beden daha çevik, esnek ve güçlü, zihin berrak, duygular dengeli hal aldığı için fiziksel, zihinsel ve duygusal istikrar ve güven oluşmaktadır. Beden-zihin diyalogunun gelişmesi neticesinde birey bedenin ihtiyaçlarına kulak vermeye başlamaktadır.

Yoga psikolojik esneklik, bilişsel kapasite, zihinsel güç, dayanıklılık ve stresle başa çıkma kapasitesini artırmada bilinen en eski yoldur. Etkisi yüzlerce yıllık deneyimle sabittir. Yoga ve psikoloji ilişkisi de daha yakından incelenmeye değer…

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir